HOME
Ziekten bij roofvogels en uilen - Aviaire Polyoma Virus

Ziekten bij roofvogels en uilen

Polyoma - Aviaire Polyoma Virus

Eaglewatch roofvogels en uilen

 POLYOMA ZIEKTE


Wat is polyoma:


Polyoma is een zeer dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het Aviaire Polyoma Virus (APV) en voornamelijk grasparkieten en andere papegaai-achtigen aantast. Ook vinken zijn gevoelig voor APV.

De ziekte wordt bij grasparkieten ook wel BFD, Budgerigar Fledgling Disease, of Kruipersziekte genoemd. De verschijnselen bij grasparkieten zijn anders dan de verschijnselen die gezien worden bij grotere papegaaiensoorten.

De ziekte komt vooral voor bij papegaaien jonger dan 6 maanden en verloopt acuut. Verschijnselen die kunnen optreden zijn braken, diarree, verminderde of afwezige eetlust, vermageren, het krijgen van onderhuidse bloedingen, het ontwikkelen van een dikke met vocht gevulde buik, verlammingsverschijnselen van de poot/poten en trillingen/schudbewegingen van de kop en het lichaam. Sterfte treedt helaas binnen enkele dagen op, soms zonder dat de vogel verschijnselen vertoond heeft.

Bij grasparkieten komen twee vormen van de ziekte voor, de acute vorm die lijkt op de hierboven beschreven vorm, en een chronische vorm. Bij deze chronische vorm worden donsveren en contourveren (slag-, broek- en staartpennen) aangetast, waardoor de vogel niet meer kan vliegen en gaat kruipen (“kruipersziekte). Dit wordt vooral gezien bij pas gespeende vogels.

Verspreiding van het Polyomavirus vindt meestal plaats via direct contact met een zieke vogel of met diens ontlasting of verenstof. Een ouderdier kan het virus aan zijn jong doorgeven.

Hoe wordt de diagnose vastgesteld?
De diagnose wordt gesteld via een bloedonderzoek of het nemen van een monster van het slijmvlies van de cloaca van de vogel.

Hoe wordt Polyoma behandeld?
Helaas is er geen genezende behandeling voor Polyoma. De behandeling van vogels met Polyoma is ondersteunend en gericht op het aanpakken van eventuele secundaire infecties. Helaas overlijden de meeste vogels ondanks de behandeling.

Sommige vogels, met name de oudere vogels, herstellen van de ziekte en kunnen dan symptoomloze dragers worden. Dit betekent dat ze het virus met zich mee dragen en uitscheiden, zonder hier zelf ziek van te worden.

Belangrijk is om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid door contact van een (mogelijk) besmette vogel met andere vogels te voorkomen. Verspreiding kan ook indirect plaatsvinden, via de handen, kleding of materialen. Het is daarom belangrijk om goede hygiënemaatregelen te nemen, zoals het desinfecteren van nestboxen en kooien en gebruikte materialen met bleek.

Algemene onderwerpen:

Aviaire goiter Aviaire necropsie Ziek maken Sterfte Trichomoniasis Vitamine A Vogelziekten Ziekten Ziekteverwekkers

Bacteriën:

Chlamydia Clostridium Ecoli Megabacteria Psittacose Salmonella Tuberculose

DNA:

DNA besmetting DNA geslachtsbepaling

Parasieten:

Coccidiën Cryptosporidium Giardia

Schimmels:

Aspergillose I Aspergillose II

Virussen:

Aviaire influenzavirus Aviaire polyomavirus Diagnose Aviaire influenzavirus Newcastle virus Pacheco Psittacine Westnijlvirus

Wormen:

Wormen