HOME
Ziekten bij roofvogels en uilen - Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD)

Ziekten bij roofvogels en uilen

Psittacine Beak and Feather Disease

Eaglewatch roofvogels en uilen

PSITTACINE BEK EN VERENROT


Bek- en verenrot - Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD):


Wat is PBFD?
PBFD staat voor Psittacine Beak and Feather Disease, in het Nederlands Bek- en Verenrot genaamd. De ziekte komt voor bij papegaaien en papegaai-achtigen en wordt veroorzaakt door een Circo-virus dat zich verspreidt via de verenstof en ontlasting. Het virus is erg sterk en kan jarenlang in de omgeving overleven.

Er bestaan twee vormen van PBFD, een acute en een vaker voorkomende chronische vorm. De acute vorm komt voor bij jonge dieren, de chronische vorm vaker bij oudere dieren aangezien de incubatietijd (de tijd vanaf besmetting tot het optreden van ziekte) erg lang kan zijn.

De acute vorm wordt vooral gezien bij jonge vogels, vooral de Grijze Roodstaartpapegaai is gevoelig. Bij vogels met de acute vorm begint de ziekte op het moment dat de vogels hun nestdons verliezen. De ziekte verloopt snel, de dieren verzwakken sterk, krijgen onder andere bloedarmoede, groene diarree, willen niet meer eten, gaan soms overgeven, de vleugelpunten kunnen pijnlijk en gezwollen raken en de vogels kunnen binnen één tot twee weken komen te overlijden. Sommige vogels overlijden zonder afwijkingen aan de veren te ontwikkelen.

De chronische vorm van PBFD wordt vaker gezien en heeft een langzamer verloop. Bij elke rui worden er meer normale veren vervangen door abnormale veren (deze zijn vaak korter, kunnen krullen, vallen makkelijk uit of breken af, kunnen een dikkere schacht hebben, groene veren verkleuren geel, etc.) en wordt de vogel kaler. Dit verloopt vaak symmetrisch en meestal worden de donsveren als eerst aangetast.

De snavel kan abnormaal lang worden en breuklijnen vertonen en het mondslijmvlies kan ontsteken of afsterven. Ook de schubben op de poten kunnen schilferig en verdikt raken.

Andere verschijnselen hoeven niet voor te komen, maar de vogel is wel gevoeliger voor secundaire infecties door een verminderde werking van het afweersysteem.

De meeste vogels hebben uiteindelijk moeite met eten, verliezen gewicht en overlijden.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld middels een bloedonderzoek. Bij dieren die positief testen op het virus en die verschijnselen hebben is de ziekte dan bevestigd. Echter, een vogel kan ook positief testen zonder ziekteverschijnselen te hebben. In dat geval spreken we van dragerschap en testen we de vogel na 3 maanden opnieuw. Sommige vogels zijn dan in de tussentijd het virus kwijtgeraakt.

Er kan ook op PBFD getest worden middels onderzoek op uitgetrokken veren, maar deze test is minder betrouwbaar en het uittrekken van veren is oncomfortabeler voor de vogel dan het afnemen van bloed. Dit maakt dat onze voorkeur uitgaat naar het bloedonderzoek.

Hoe wordt PBFD behandeld?
Een genezende behandeling voor PBFD is er op dit moment niet. De behandeling van vogels met PBFD is ondersteunend en gericht op het aanpakken van eventuele secundaire infecties en het optimaliseren van het afweersysteem middels correcte voeding (pellets) en huisvesting (waarbij stress vermeden dient te worden). Vogels met chronische PBFD kunnen zo nog jaren overleven.

Wanneer er meerdere vogels in huis gehouden worden is strikte quarantaine noodzakelijk. Een besmette vogel mag niet met andere vogels in contact komen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden dat het virus ook via handen, kleding en andere materialen naar gezonde vogels kan worden overgebracht.

Algemene onderwerpen:

Aviaire goiter Aviaire necropsie Ziek maken Sterfte Trichomoniasis Vitamine A Vogelziekten Ziekten Ziekteverwekkers

Bacteriën:

Chlamydia Clostridium Ecoli Megabacteria Psittacose Salmonella Tuberculose

DNA:

DNA besmetting DNA geslachtsbepaling

Parasieten:

Coccidiën Cryptosporidium Giardia

Schimmels:

Aspergillose I Aspergillose II

Virussen:

Aviaire influenzavirus Aviaire polyomavirus Diagnose Aviaire influenzavirus Newcastle virus Pacheco Psittacine Westnijlvirus

Wormen:

Wormen