HOME
Nestkasten voor roofvogels

Nestkasten voor roofvogels en uilen

Sneeuwuil (Bubo scandiacus) met kuikens

Eaglewatch roofvogels en uilen

 NESTKASTEN VOOR ROOFVOGELS EN UILEN


Nestkasten of nesthulpen:


Een eenvoudige, maar effectieve hulp voor verschillende roofvogelsoorten is het aanbrengen van nesthulpen. Zij zijn beschikbaar als kasten, korven of ondersteunende stellages, afhankelijk van de eisen die een soort aan de broedplaats stelt. Ook kan het stabiliseren van nesten die uit een boom dreigen te vallen of speciale modificaties van bestaande broedplaatsen tot grotere veiligheid van de nestjongen leiden

Kleine soorten als de torenvalk kan men met zelfgebouwde of in de handel verkrijgbare nestkasten meestal goed helpen. Ze hoeven alleen maar groot genoeg te zijn, zodat de jongen zich niet Nestkast uilenin het nest hoeven te verdringen of uit de kast kunnen vallen. Speciaal geconstrueerde kasten zijn er voor slechtvalken nodig om ook daar het uit het nest vallen van jongen te voorkomen.
Daar waar te weinig natuurlijke boomnesten zijn, bijvoorbeeld door intensieve bejaging van kraaiachtigen, hebben soorten als de boomvalk een gebrek aan nestplaatsen. Voor deze soort zijn korven een uitkomst, die ook gebruikt kunnen worden voor in hogen bomen broedende slechtvalken.

Het aanbrengen levert, zoals meestal ook bij andere nesthulpen, alleen succes op als het door experts, die de nestplaatseisen kennen, wordt gedaan. Vaak zijn daarom handwerkbedrijven, die zich hebben gespecialiseerd in het uitvoeren van bijzondere opdrachten, toch niet in staat de juiste positie voor een nesthulp te kiezen.

Het palet aan nesthulpen en speciale constructies gaat nog verder, zoals het laten staan van oude hoogspanningsmasten als broedplaats voor visarenden. Speciale modificaties worden uitgevoerd aan broednissen in rotswanden, om daar bijvoorbeeld door een aangebrachte kiezellaag het wegstromen van smeltwater te bevorderen. Daarmee wordt het broedsucces van slechtvalken veiliggesteld, doordat de eieren of jonge vogels niet onderkoeld raken in het koude water.

Dergelijke taken moet men overlaten aan ervaren deskundigen, die met de juiste vergunningen en de nodige speciale uitrusting werken.Baltsgedrag Bestuderen Broedcijfer en balts Broedseizoen Houden Leren kennen Nestkasten Prepareren Sterfte Sperwers en valken Taxonomie Tellen Trek en migratie Vangen Valkerij Verzorging Voortplanting Wat zijn roofvogels Wat zijn uilen Wetgeving

Avaire goiter Avaire necropsie Chlamydia Clostridium DNA Ziek maken Trichomoniasis Vitamine A Ziekten Ziekteverwekkers