HOME

Roofvogel ziekten

Avian Chlamydiosis

Eaglewatch roofvogels en uilen

 ROOFVOGEL ZIEKTEN


Roofvogel ziekten:


In het wild levende roofvogels dragen vaak een groot aantal organismen met zich mee, van bacteriën tot bijtende luizen. Veel van deze organismen zijn chlamydianiet-pathogeen, dat wil zeggen geen directe ziekteverwekkers, maar het wordt anders als de weerstand van de gastheer verminderd of het aantal organismen sterk groeit. Omdat maar weinig roofvogels in groepen leven, zullen ze niet gauw door besmettelijke ziekten (epidemieën) worden getroffen, hooguit tijdens de trek of wanneer ze zich om andere redenen verzamelen. Ziekten komen nogal eens voor bij vogels in gevangenschap en er is veel gedocumenteerde informatie over dit onderwerp, vooral uit de valkerij, die meehelpt de mogelijke rol van micro-organismen bij populaties in het wild te begrijpen.

Misschien wel de best gedocumenteerde virale infecties bij wilde roofvogels is de vogelpokken. Aangetaste vogels hebben vlekken of korstvormige gezwellen op de poten en de kop. Sommige aangetaste vogels herstellen zonder problemen, terwijl andere sterven, met name als de gezwellen de ogen aantasten.

Er zijn diverse bacterieziekten geconstateerd bij roofvogels in het wild, sommige wellicht opgelopen via prooi, zoals bij hoendercholera (Pasteurella-infectie), vogeltuberculose (Mycobacterium avium-infectie) en salmonella-infectie.

Protozoïsche parasieten komen voor bij wilde roofvogels, maar op een gezonde gastheer hebben ze geen invloed. Misschien wel de bekendste protozoïsche ziekte bij roofvogels is trichomoniasis (Trichomonas gallinae-infectie), een aantasting van mond en keel.

Wormen zijn algemeen bij roofvogels. Van tijd tot tijd leiden ze (mede) tot een slechte gezondheid of de dood. Externe parasieten komen ook veel voor. Bijtende luizen (Mallophaga) nemen vaak in aantal toe als een vogel verzwakt is, maar zelden de directe doodsoorzaak.

Verschillende soorten mijten hebben een groter ziekteverwekkend potentieel, doordat vele van hen bloed zuigen. Soms zijn er meldingen van Myiasis (maden). Men ziet vaak Hippobosciden (bloedzuigende vliegen) bij roofvogels. Deze vliegen vliegen zuigen inderdaad bloed bij vogels, niet bij mensen, en besmettingen kunnen bij vogels rechtstreeks leiden tot een slechte gezondheid of de dood.

De laatste tijd rijst het vermoeden dat ziekten een belangrijke invloed kunnen hebben op de sterfte, vooral in kleine geïsoleerde populaties.

Algemene onderwerpen:

Aviaire goiter Aviaire necropsie Ziek maken Sterfte Trichomoniasis Vitamine A Vogelziekten Ziekten Ziekteverwekkers

Bacteriën:

Chlamydia Clostridium Ecoli Megabacteria Psittacose Salmonella Tuberculose

DNA:

DNA besmetting DNA geslachtsbepaling

Parasieten:

Coccidiën Cryptosporidium Giardia

Schimmels:

Aspergillose I Aspergillose II

Virussen:

Aviaire influenzavirus Aviaire polyomavirus Diagnose Aviaire influenzavirus Newcastle virus Pacheco Psittacine Westnijlvirus

Wormen:

Wormen