HOME
De door Eaglewatch gesteunde projecten

Eaglewatch steunt projecten

wereldwijd

Eaglewatch roofvogels en uilen

DOOR EAGLEWATCH GESTEUNDE PROJECTEN

Mensen zijn verbonden met de natuur. En de natuur in zijn totaliteit is heel divers. Zonder de dieren en planten kunnen wij niet leven. Meer dan 30% van de roofvogels en uilen worden bedreigd. Deze hebben dringend hulp nodig.  Samen hebben we een toekomst. Daarom helpt Eaglewatch de roofvogels en uilen wereldwijd. Ons doel: een wereld creëren, waarin mens en natuur in harmonie met de roofvogels en uilen samen kunnen leven.

Help ons het doel te bereiken en doe mee!

EUROPA

Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die onder meer wordt ondersteund door zo'n 140.000 leden, door bedrijven, fondsen en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden.

Lees meer...

Stichting dierenlot
Stichting dierenlot

Nog veel te veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, gewond op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Dit kan niet en dit mag niet gebeuren. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen.

Lees meer...

AFRIKA

BirdLife - Saving Africa's Vulture
BirdLife - Saving Africa's Vultures

Wereldwijd worden gieren beschouwd als een van de meest bedreigde groep vogels. In Afrika komen 11 gierensoorten voor: 6 zijn beperkt tot het continent, terwijl de rest ook elders in Eurazië voorkomt. Zeven van deze gieren staan ​​op de rand van uitsterven, en staan wereldwijd geclassificeerd als bedreigd of ernstig bedreigd door BirdLife op de IUCN Red List of Threatened Species.

Over dit project... Bedreigde roofvogels...

TUSK - Vulture Conservation Project
TUSK - Vulture Conservation Project

Het Vulture Conservation Project (VulPro), opgericht in 2007, werkt in heel Zuid-Afrika om de met uitsterven bedreigde Kaapse gier en andere soorten te beschermen. Het benadert het behoud van gieren op een geïntegreerde, multidisciplinaire manier, waarbij onderwijs en goede wetenschap wordt gecombineerd met netwerken, capaciteitsopbouw en kennisgeneratie.

Over dit project... De kaapsegier...

AMERIKA

Owl Research Institute
Owl Research Institute

Wanneer u een liefdadigheidsdonatie doet aan het Owl Research Institute, ondersteunt uw gift kritisch onderzoek voor het behoud van uilen, waardoor Noord-Amerikaanse soorten en de habitats die ze nodig hebben om te overleven worden beschermd. Het financiert onze onderwijs- en outreach-inspanningen terwijl we voorlichting geven over uilen en het publiek betrekken bij een groot aantal onderwerpen die verband houden met ons werk. Uw vrijgevigheid zal een verschil maken voor uilen en voor de ecosystemen die ze thuis noemen.

Over dit project...

AZIË

Philippine Eagle Foundation
Philippine Eagle Foundation

De Philippine Eagle Foundation is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het redden van de met uitsterven bedreigde Filippijnse Apenarend en zijn regenwoudhabitat.

Over dit project... De apenarend...

BEDREIGDE SOORTEN WERELDWIJD

0+

van 568 soorten
wereldwijd

0+

van 259 soorten
sperwers

0+

van 66 soorten
valken

0+

van 243 soorten
uilen