HOME
Ziekten bij roofvogels en uilen - DNA geslachtsbepaling

Ziekten bij roofvogels en uilen

DNA geslachtsbepaling

Eaglewatch roofvogels en uilen

DNA GESLACHTSBEPALING


DNA geslachtsbepaling:


Bij een groot aantal vogelsoorten zijn er geen duidelijke uiterlijke geslachtsgebonden kenmerken, waardoor het geslacht van een individuele vogel niet meteen duidelijk is. Een DNA-analyse aan de hand van uitgetrokken veren is in een dergelijk geval een hele snelle en eenvoudige methode om het geslacht van de vogel te weten te komen. Met een uiterst gevoelige en zeer betrouwbare techniek kan het specifieke stukje DNA op de geslachtschromosomen van vogels worden aangetoond waarin mannelijke (ZZ) en vrouwelijke (ZW) vogels van elkaar verschillen. Met deze methode kan geslacht van vogelsoorten worden vastgesteld.

Voordelen:
bird-feathersDe DNA-analyse kan worden uitgevoerd aan veren, waardoor monstername kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een dierenarts.
De vogel hoeft (in tegenstelling tot endoscopisch onderzoek) niet vervoerd te worden en niet onder narcose worden gebracht, wat tot aanzienlijk minder stress leidt bij de vogel.

De analyse is onafhankelijk van de leeftijd van de vogel, zelfs het ei waaruit de vogel gekomen is kan fungeren als monstermateriaal voor de geslachtsbepaling.

Verzamelen monsters:
De geslachtsbepaling wordt bij voorkeur uitgevoerd aan de hand van DNA verkregen uit veren van de vogel, een bloedmonster is echter ook mogelijk.
Voor het onderzoek zijn 5 tot 7 uitgetrokken veren nodig, bij voorkeur uit de borststreek van de vogel. Uitgevallen (rui) veren zijn ongeschikt.
Bij het uittrekken van de veren mag de schacht (het uiteinde van de veer dat uit de huid van de vogel komt) niet met de handen worden aangeraakt.
Gendika verstrekt gratis gecodeerde zakjes voor de verzameling van veermonsters. Deze kunnen in de webshop of telefonisch worden aangevraagd. Tevens kunt u een eigen zakje of envelop nemen, waarop duidelijk de soort en ringgegevens moeten worden vermeld.


Verwantschapsonderzoek:
Het erfelijk materiaal (DNA) vormt de genetische code van ieder levend organisme, dus ook van vogels. Ieder individu bezit zijn eigen genetische code, met uitzondering van identieke tweelingen. Deze genetische code blijft gedurende het hele bestaan van de vogel constant. Door het DNA te analyseren kan het genetische patroon, het zogenaamde genotype, van een vogel in kaart worden gebracht. Dit genotype kan worden gebruikt om de vogel te identificeren. DNA-genotypering kent verschillende toepassingen, hieronder volgen enkele voorbeelden.

Afstammingscontrole: Het DNA-genotype van een nakomeling is te verklaren uit het DNA-genotype van beide ouders, omdat een nakomeling altijd 50% van zijn erfelijk materiaal van de vader krijgt en 50% van de moeder. Dit gegeven kan worden toegepast bij afstammingscontroles. Door het DNA-genotype van een nakomeling te vergelijken met het DNA-genotype van de vermoedelijke ouders, kan het ouderschap van de vermoedelijke ouders worden vastgesteld of uitgesloten. Afstammingscontroles zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het verkrijgen van CITES formulieren.

DNA paspoort: Wanneer het genotype van een vogel in kaart is gebracht kan dat vervolgens fungeren als een soort paspoort voor de vogel. Aan de hand van dit “paspoort” kan de vogel altijd worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld na diefstal kan dit erg belangrijk zijn.

Genetische variatie: Door onderlinge vergelijking van de DNA-genotypes van individuen uit een populatie vogels kan inzicht worden verkregen in de genetische diversiteit binnen de populatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld de strategie beïnvloeden bij fokprogramma’s van bedreigde vogelsoorten.

Algemene onderwerpen:

Aviaire goiter Aviaire necropsie Ziek maken Sterfte Trichomoniasis Vitamine A Vogelziekten Ziekten Ziekteverwekkers

Bacteriën:

Chlamydia Clostridium Ecoli Megabacteria Psittacose Salmonella Tuberculose

DNA:

DNA besmetting DNA geslachtsbepaling

Parasieten:

Coccidiën Cryptosporidium Giardia

Schimmels:

Aspergillose I Aspergillose II

Virussen:

Aviaire influenzavirus Aviaire polyomavirus Diagnose Aviaire influenzavirus Newcastle virus Pacheco Psittacine Westnijlvirus

Wormen:

Wormen