HOME
Coromandeloehoe - Bubo coromandus

Coromandeloehoe

Bubo coromandus

Nederlands COROMANDELOEHOE

Bubo coromandus (Latham, 1790)

Taxonomie

Rijk Stam Klasse Orde Familie Genus
Animalia Chordata Aves Strigiformes Strigidae Bubo
English Dusky Eagle-owl Français Grand-duc de Coromandel
Deutch Koromandeluhu Italiano Gufo reale bruno
Polish Puchacz brunatny Português Bufo sombrio
Svenska Gråuv Español Búho de Coromandel
Dansk Mørk Hornugle Russkiy Коромандельский филин

Synonym(s):
-

Status IUCN Redlist

DD LC NT VU EN CR EW EX
Laatste IUCN publicatie update: 2016
► Eerdere publicaties...
2012 — Least Concern (LC)
2009 — Least Concern (LC)
2008 — Least Concern (LC)
2004 — Least Concern (LC)
2000 — Unknown (LR/LC)
1994 — Unknown (LR/LC)
1988 — Unknown (LR/LC)

Uilen informatie

Onder andere trends, afmetingen en gewichten, habitat, uiterlijke kenmerken

Populatie trend De populatie trend van deze soort loopt terug.

Ondersoorten Bubo coromandus heeft 2 ondersoorten:
- Bubo coromandus coromandus
- Bubo coromandus klossii

Afmetingen en gewichten Afmetingen en gewichten:
Lengte : 56 - 60 cm
Spanwijdte : ca. 140 cm
Gewicht : (M) - gram / (V) - gram

Kenmerken Kenmerken:
De Coromandeloehoe is een grote vogel en heeft rechtopstaande oorbosjes bij alertheid. Grijsbruine bovendelen gemarkeerd met smalle donkere strepen samen met bleke grijsachtig bleekgele onderkant met fijne zwartachtige strepen die kenmerkend zijn. De iris is oranje gekleurd. De verenoren zijn zeer opvallend, staan rechtop en relatief dicht bij elkaar. De gezichtssluier heeft een smalle donkere rand. De poten zijn bevederd.

Er is een mogelijkheid van verwarring met de Bengaalse oehoe, omdat de verspreidingsgebieden elkaar overlappen. Het verenkleed van de Bengaalse oehoe is echter roodachtig en heeft oranje in plaats van gele ogen.

Vlucht Vlucht:

Habitat Habitat:
De Coromandeloehoe komt voor in bos, bosranden en plantage. Hij geeft de voorkeur aan gebieden met water. Mangoboomgaarden en oude tamarinde en andere dicht bebladerde bomen hebben de voorkeur.

Geluid Geluid:
Klik hier voor afspelen geluidsfragment (© Peter Boesman).

Voedsel Voedsel:
De Coromandeloehoe wordt actief in de schemering en in tegenstelling tot veel oehoes, jaagt hij echter relatief vaak overdag, vooral op bewolkte dagen of bij lichte regen. Het is zeer trouw aan zijn locatie wanneer het niet wordt gestoord, en paren blijven vaak meerdere jaren in hetzelfde gebied. Het dieet omvat kleine zoogdieren, vogels, reptielen, kikkers, vissen en grote insecten. Op basis van maaginhoud en voedselresten zijn ratten, hazen, eekhoorns, duiven, papegaaien, meerkoeten, rekken, padiereigers en vooral glanzende en diksnavelkraai geïdentificeerd als onderdeel van het prooispectrum.

Voortplanting Voortplanting:
Het nest is gemaakt van takken in de vork van de stam van een grote boom, bij voorkeur in de buurt van water en vaak in de buurt van menselijke bewoning. Hij broedt voornamelijk in de verlaten nesten van andere grote vogelsoorten zoals kiekendieven, gieren of arenden. Het legselgrootte is 1 tot 3 eieren die asynchroon uitkomen. Meestal overleven de oudere kuikens. Beide ouders zorgen voor de jongen.

Overige Overige:

Voorkomen in de wereld

Voorkomen in de wereld

Verspreiding Aanwezig (inheems) - Extant (resident):
Bangladesh, China, India, Maleisië, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thailand.

FOTOGALERIE

 


Coromandeloehoe - Bubo coromandus
Coromandeloehoe - Bubo coromandus
Coromandeloehoe - Bubo coromandus
Coromandeloehoe - Bubo coromandus
Coromandeloehoe - Bubo coromandus
Coromandeloehoe - Bubo coromandusINGEZONDEN FOTO'S

Filter:
Coromandeloehoe - Bubo coromandus

© Muhammad Asif Sherazi - 19 maart 2013
Locatie: Asif Sherazi, Lahore, Pakistan
Camera: Nikon D800E
Lens: 400.0 mm f/2.8