HOME
Eleonora's valk - Falco Eleonorae

Eleonora's valk

Falco Eleonorae

Nederlands ELEONORA'S VALK

Falco Eleonorae (Géné, 1839)

Taxonomie

Rijk Stam Klasse Orde Familie Genus
Animalia Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco
English Eleonora's Falcon Français Faucon d'Éléonore
Deutch Eleonorenfalke Italiano Falco della regina
Polish Sokół skalny Português Falcão da rainha
Svenska Eleonorafalk Español Halcón de Eleonora
Dansk Eleonorafalk Russkiy Чеглок Элеоноры

Synonym(s): -

Status IUCN Redlist

DD LC NT VU EN CR EW EX
Laatste IUCN publicatie update: 2016
► Eerdere publicaties...
2017 — Least Concern (LC)
2016 — Least Concern (LC)
2015 — Least Concern (LC)
2013 — Least Concern (LC)
2012 — Least Concern (LC)
2009 — Least Concern (LC)
2008 — Least Concern (LC)
2004 — Least Concern (LC)
2000 — Unknown (LR/LC)
1994 — Unknown (LR/LC)
1988 — Unknown (LR/LC)

Roofvogel informatie

Onder andere trends, afmetingen en gewichten, habitat, uiterlijke kenmerken

Populatie trend De populatie trend van deze soort neemt toe.
Er leven naar schatting 29.200 tot 29.600 volwassen exemplaren in het wild.

Ondersoorten Er zijn geen ondersoorten gemeld (monotypisch).

Afmetingen en gewichten Afmetingen en gewichten:
Lengte : 41 - 43 cm (waarvan 19 cm staart)
Spanwijdte : 85 - 100 cm
Gewicht : (M) circa 330 gram / (V) circa 400 gram

Kenmerken Kenmerken:
Lijkt op de Boomvalk, maar is iets groter met langere staart. In de zit reiken de vleugelpunten tot de staartpunt. Er zijn twee kleurvarianten: de lichte vorm lijkt op de Boomvalk maar de donkerbruine tot zwarte bovenzijde en een roestbruine tot lichte onderkant, met donkere lengtevlekken en een roestbruine "broek", keel en wangen zijn witachtig. De donkere vorm is een eenkleurig zwartbruin. Snavel blauwgrijs, poten gelig, nagels zwart, iris bruinzwart. Beide geslachten zijn gelijk gekleurd, het vrouwtje is wat groter dan het mannetje. Jonge vogels zijn doorgaans lichter van kleur, ondervleugels en staart zijn gebandeerd.

Vlucht Vlucht:
Vliegbeeld als van de boomvalk met langere en smallere vleugel.

Habitat Habitat:
Boomloze rotseilanden, steile kusten.

Geluid Geluid:

Voedsel Voedsel:
In het broedgebied overwegend vliegende trekvogels tot de grootte van een Zomertortel (klauwieren, zangers, grasmussen, nachtegalen, leeuweriken); in het winterkwartier uitsluitend insecten als cicaden, sprinkhanen en kevers.

Voortplanting Voortplanting:
Deze valken broeden in kolonies tot vijftig paren in gaten en nissen van steile wanden en op de grond op een eenzaam gelegen, kale rotseilanden. Broedtijd juli/augustus. Grootte van het nest 2-3 eieren, broedduur 28-33 dagen, nestperiode jongen 28-35 dagen. Vrouwtje broedt hoofdzakelijk, wordt door mannetje van voedsel voorzien.

Overige Overige:
Om zo goed mogelijk gebruikt te maken van de zwermen trekvogels, verdelen de valken van een eiland - vaak meer dan honderd Eleonora's - zich op circa 1000 meter hoogte over een "front" van een tot twee kilometer. Vliegend in tegenwind op de plek, wachten zij op de komst van de trekvogels, die - door hun tocht over de zee oververmoeid - een gemakkelijke prooi zijn. De jachtactiviteit is het grootst in de voormiddag, omdat dan ook de trek van de kleine vogels het intensiefst is. In oktober, wanneer de jongen eenmaal zelfstandig zijn geworden, verlaten de Eleonora's valken hun broedgebieden en trekken langs de Afrikaanse oostkust naar Madagaskar en nabij liggende eilanden. In april keren ze weer terug naar hun broedgebieden.

Voorkomen in de wereld

Voorkomen in de wereld

Verspreiding Leefgebied:
Algerije; Kroatië; Montenegro; Marokko; Noord-Macedonië; Servië; Spanje (Canarische eilanden); Tunesië; kalkoen

Bestaande (passage):
Bulgarije; Gibraltar; Libanon; Malta; Soedan; Syrische Arabische Republiek

Bestaande (ingezetene):
Comoren; Cyprus; Egypte; Eritrea; Frankrijk; Griekenland; Israël; Italië; Kenia; Madagascar; Malawi; Mayotte; Portugal; Somalië; Tanzania,

FOTOGALERIE

 


Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco Eleonorae
Eleonora's valk - Falco EleonoraeINGEZONDEN FOTO'S

Filter: