HOME
Roofvogel en uilen nieuws

Roofvogels en uilen nieuws

Nieuwsbericht

Eaglewatch roofvogels en uilen

WINDPARK GEVAAR VOOR ROOFVOGELS


Nieuwsbericht | 01-03-2013

Windpark Urk gevaar voor zeldzame vogels

URK - Het nieuw te bouwen windpark in de Noordoostpolder bij Urk levert Windpark Urk gevaar voor zeldzame vogelsgrote risico's op voor zeldzame vogels als zwarte en rode wouw, blauwe en grauwe kiekendief, zeearend en visarend. Dit stellen twee bewonersgroepen vandaag voor de Raad van State in Den Haag.
Voor de kust van Urk zullen 86 grote windmolens verrijzen met opgeteld een vermogen van 450 megawatt. Eerdere bezwaren tegen het windpark zijn al door de Raad van State afgewezen.

De bewonersgroepen Urk Briest en Marij Oost komen op tegen een ontheffing die Economische Zaken kreeg voor het verstoren van het leefgebied voor vogels en vleermuizen. Ook het Nationaal Kritisch Platform Windenergie heeft bezwaar aangetekend.
De bewoners vinden dat de ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet ten onrechte is verleend. Ze wijzen er op dat uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat botsingen van vogels en vleermuizen met de wieken van windmolens veel vaker voorkomen dan tot dusver aangenomen. Uit studies in Californië zou zijn gebleken dat elk najaar 116 steenarenden de dood vinden na een botsing met windturbines.

Zeearend
Bewoners vrezen dat de zeearend, die sinds 2006 in de Oostvaardersplassen broedt, slachtoffer wordt van het windpark. In Flevoland broeden volgens de bewoners ook de uiterst zeldzame grauwe en blauwe kiekendief. Deze vogels vliegen langs Urk.
Volgens de bewoners zijn de opstellers van de milieueffecten-rapportage voor het windpark voorbij gegaan aan de effecten op zeldzame vogels. In een tegenrapport, dat vandaag bij de Raad van State wordt ingediend, stellen zij dat 'extra sterfte onder deze zeldzame dieren een grote impact kan hebben'. Ze willen dat de Raad van State de ontheffing vernietigt.
Windpark Urk gevaar voor zeldzame vogels

(bron: Trouw.nl)

2021 2020 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2000