HOME
Socotrabuizerd - Buteo socotraensis

Socotrabuizerd

Buteo socotraensis

Nederlands SOCOTRABUIZERD

Buteo socotraensis (Porter & Kirwan, 2010)

Taxonomie

Rijk Stam Klasse Orde Familie Genus
Animalia Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Buteo
English Socotra Buzzard Français Buse de Socotra
Deutch Sokotrabussard Italiano Poiana di Socotra
Polish Myszołów sokotrzański Português
Svenska Sokotravråk Español Busardo de Socotora
Dansk Russkiy

Synonym(s):
-

Status IUCN Redlist

DD LC NT VU EN CR EW EX
Laatste IUCN publicatie update: 2016
► Eerdere publicaties...
2014 — Vulnerable (VU)
2012 — Vulnerable (VU)
2011 — Vulnerable (VU)
2010 — Not Recognized (NR)
2008 — Not Recognized (NR)
2004 — Not Recognized (NR)
2000 — Not Recognized (NR)
1994 — Not Recognized (NR)
1988 — Not Recognized (NR)

Roofvogel informatie

Onder andere trends, afmetingen en gewichten, habitat, uiterlijke kenmerken

Populatie trend De populatie trend van deze soort is stabiel.
Er leven naar schatting 250 tot 500 volwassen exemplaren in het wild.

Ondersoorten Buteo socotraensis heeft geen ondersoorten (monotypisch).

Afmetingen en gewichten Afmetingen en gewichten:
Lengte: 43 - 49 cm
Spanwijdte: 110 - 125 cm
Gewicht: (M) - gram / (V) - gram

Kenmerken Kenmerken:
De Socotrabuizerd is een kleine tot middelgrote roofvogel, met relatief korte, compacte vleugels die grijsachtig zijn, vaak met een gemberachtige tinten en 10 tot 12 smalle, donkere banden. Bruine bovendelen en een bleke buik, die op de borst, buik en ondervleugeldek bruin gestreept en vlekkerig zijn. Individuele verenkleedvariatie in zowel volwassen als juveniel verenkleed is minder dan bij alle andere leden van de Buteo buteo ondersoorten.

Vlucht Vlucht:

Habitat Habitat:
De Socotrabuizerd komt voor in de uitlopers en plateaus van het eiland Socotra. Van zeeniveau tot minstens 1370 meter hoogte. Voornamelijk op 150 - 800 meter, meestal waar diepe ravijnen zijn. Hij lijkt niet afhankelijk te zijn van bomen, maar steile kliffen lijken een voorwaarde te zijn om te nestelen. Er zijn geen seizoensgebonden hoogtebewegingen waargenomen en het is redelijk om aan te nemen dat als die er zijn, deze niet significant zijn.

Geluid Geluid:

Voedsel Voedsel:
De Socotrabuizerd voedt zich met reptielen en ongewervelde dieren. Individuen worden vaak gezien op een prominente rots of boom, en de methode van foerageren lijkt te zijn om te wachten tot een prooi binnen bereik komt en dan bespringen. Er is echter geen gedetailleerde informatie over het dieet van volwassenen of juvenielen, maar het voedsel dat werd ingenomen en geconsumeerd, omvatte een slang, kleine hagedis, sprinkhanen, minstens één keer een grote duizendpoot en een grote rups. Aangezien men denkt dat knaagdieren op het eiland voorkomen, wordt er aangenomen dat het grootste deel van de prooi bestaat uit hagedissen, grote insecten en mogelijk nestvogels.

Voortplanting Voortplanting:
Baltsvluchten zijn waargenomen in oktober - december en copulatie in november. Eind oktober is het bouwen van een nest waargenomen en op 28 oktober werd een nest met een kuiken (ca. 15 dagen oud) gevonden. Een nest met twee eieren werd gevonden op 16 november en nesten met jongen werden waargenomen in januari (jong ca. 1 maand oud) en begin april, waar volwassenen voedsel naar toe brachten. Een juveniel in gevangenschap op 2 maart was slechts een paar weken uit het nest, wat suggereert dat er in januari eieren gelegd worden.

Overige Overige:

Voorkomen in de wereld

Voorkomen in de wereld

Verspreiding Leefgebied:
Socotra (Jemen).

FOTOGALERIE

 


Socotrabuizerd - Buteo socotraensis
Socotrabuizerd - Buteo socotraensisINGEZONDEN FOTO'S

Filter: