HOME
Roofvogel en uilen nieuws

Roofvogels en uilen nieuws

Nieuwsbericht

Eaglewatch roofvogels en uilen

BLAUWE KIEKENDIEVEN BROEDEN NAUWELIJKS


Nieuwsbericht | 24-02-2017

Blauwe kiekendieven broeden nauwelijks nog

GRONINGEN - Met twee vrienden loop ik een ronde door de Onlanden. Dat zijn de voormalige landbouwgronden ten zuidwesten van Groningen die na jarenlang gesoebat met boeren zijn veranderd in een zompig terrein om overtollig water op te vangen. Het waren altijd al laaggelegen en daardoor vochtige gronden, niet geschikt voor intensieve landbouw en één van ’s lands hotspots voor weidevogels. Er broedden zelfs wulpen en de dichtheid aan veldleeuweriken was de hoogste van het land. Voor weidevogels zijn de Onlanden minder geschikt geworden, al zien en horen we onze eerste veldleeuweriken dit jaar.

We voelen ons meteen lenteachtig vrolijk. Het is een fraai gebied, met bijzondere moerasvogels, vooral ’s zomers. Nu jagen er blauwe kiekendieven (Circus cyaneus) over de vlakte.
Blauwe kiekendief (Circus Cyaneus)

We bekijken ze goed, want hier woont sinds een paar jaar ook een steppekiekendief uit Oost-Europa. Of het een asiel- of gelukszoeker is, weet ik niet, misschien wel allebei, desondanks wordt hij niet het land uitgezet. Maar wij zien geen steppekiek, wij zien alleen blauwe kieken. Ook prachtig. Kiekendieven zijn de elegantste roofvogels die ik ken.

Kiekendieven jagen door laag tegen de wind in te vliegen. Tussen het klapwieken door zweven ze, waarbij ze hun lange, slanke vleugels in de vorm van een ‘V’ houden. Ze speuren de bodem af op veldmuizen en andere kleine dieren en houden de lucht in de gaten op argeloze vogels. Behalve extreem scherpe ogen hebben ze een onwaarschijnlijk scherp gehoor. Ze hebben relatief grote oorgaten en de veren op hun ronde kop fungeren als oorschelp. Ze schijnen hun veertjes zelfs te kunnen draaien om er een optimale paraboolantenne mee te vormen.

Ze horen even goed als een uil en kunnen op het gehoor een muis pakken. Dan draaien ze zich bliksemsnel om en laten ze zich door de plotselinge rugwind op hun prooi zwiepen. Blauwe kiekendieven broedden in Nederland op heiden, in moerassen en in de duinen. Op de Waddeneilanden hielden ze het het langst vol. Nu broeden ze nauwelijks nog bij ons. Wij zien wintergasten - seizoensmigranten uit het buitenland.

(bron: Trouw.nl)

2021 2020 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2000