Eaglewatch: roofvogels en uilen
Roofvogels en uilen in de wereld:
Amerika Afrika Europa AziŽ OceaniŽ
Afbeeldingen
Steppekiekendief - Circus macrourus
Steppekiekendief - Circus macrourus
Steppekiekendief - Circus macrourus
Voorkomen Steppekiekendief - Circus macrourus
Taxonomie:
   ORDE Falconiformes Index A-Z [Falconiformes]
    ONDER ORDE Accipitres
        FAMILIE Accipitidae
            ONDER FAMILIE Accipitrinae
Benaming:
Nederlands Steppekiekendief - Circus macrourus (Gmelin, 1770)
English Pallid harrier FranÁais Busard p‚le Deutch Steppenweihe
Italiano Albanella pallida Svenska StšpphŲk EspaŮol Aguilucho papialbo
PortuguÍs Tartaranh„o-de-peito-branco Polski Błotniak stepowy Dansk SteppehÝg
 
Rode lijst:
 
Populatie trend:
Populatie trend van deze soort loopt terug Populatie van deze soort loopt terug.
 
Ondersoorten:
Er zijn geen ondersoorten gemeld (monotypisch).
 
Afmetingen en gewichten:
Lengte : 43 - 48 cm
Spanwijdte : 105 - 120 cm
Gewicht : (M) 330 gram / (V) 440 gram
 
Kenmerken:
In het veld eg moeilijk te onderscheiden van de blauwe- en grauwe kiekendief. Vooral de wijfjes en jonge vogels van deze drie soorten zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Alleen volwassen mannetjes zijn aan de volgende kenmerken te herkennen: van onderen tot aan de zwarte handpennen zuiver wit; van boven licht grijs. Dus over het algemeen licht en met duidelijk slankere, spitsere vleugels dan het overeenkomstige blauwe kiekendiefmannetje, waarvan hij zich onderscheidt doordat hij geen witte stuit heeft. Vrouwtjes en jonge vogels zijn te herkennen aan een lichte halsring, die echter alleen te zien is onder zeer gunstige omstandigheden.

Er leven naar schatting 18.000 tot 30.000 volwassen exemplaren in het wild.
 
Vlucht:
-
 
Verspreiding:
Van de OekraÔne en Wit-Rusland oostwaarts via Sovjet-Unie tot aan de Jenissei en Noordwest-China. Voorkomen
 
Habitat:
Steppen en andere open landschappen, die ook de voorkeur genieten van de blauwe kiekendief. Beide soorten broeden soms in elkaars nabijheid.
 
Geluid:
Op de broedplaats een karakteristieke alarmroep 'giggigkirrrk' De bedelroep van het vrouwtje is een schel, luid 'tsieieh'. Geluid
 
Voedsel:
Jaagt net als de andere soorten kiekendieven laag boven de grond en grijpt zijn prooi bet als zij bij verrassing. In het broedgebied worden hoofdzakelijk kleine zoogdieren (zoals woelmuizen en lemmingen), maar ook vogels (leeuweriken, piepers en kleine jonge vogels) geslagen; reptielen en insecten spelen slechts een ondergeschikte rol.
 
Voortplanting:
Met 2 - 3 jaar geslachtsrijp. Anders dan bij de andere soorten kiekendieven, vindt de paarvorming al plaats in het winterkwartier, zodat de steppekiekendieven gepaard in het broedgebied arriveren (April). Daar worden gezamenlijke baltsvluchten uitgevoerd tot het 1ste ei is gelegd. Daarna baltst het mannetje alleen.

De horst wordt door beide partners op de grond gebouwd, veelal in de buurt van water, maar op een droge plaats en onder beschutting van hoge begroeiing. Broedtijd begin mei, legselgrootte 3 - 5 witte eieren (43 - 34 mm; 28 gram), broedduur circa 30 dagen, nestperiode: 40 - 45 dagen. Na het uitvliegen van de jongen blijft het gezin nog ongeveer 3 weken bijeen.
 
Overige:
 
 
Ingezonden foto's:
©: