Amerika Afrika Europa AziŽ OceaniŽ
Apearend (Pithecophaga jefferyi)
Laatste nieuws:
Aantallen 2016:
Orde / Familie aantal
Accipitridae 250
Cathartidae 7
Falconidae 66
Sagittariidae 1
Strigidae 225
Tytonidae 16
Totaal aantal roofvogels 565
Roofvogels / uilen 2012:
Status 2010 2011 2012
Uitgestorven 1,2 1,2 1,2
Kritisch bedreigd 3,3 3,3 3,3
Bedreigd 3,3 3,3 3,9
Kwetsbaar 9,6 9,6 9,9
Kleine zorg 12,1 12,1 12,3
Minste zorg 69,5 69,4 68,4
Data ontoereikend 1,0 1,0 1,0
Totaal (%) 100,0 100,0 100,0
Voorkomen per land in de EU:
Volg ons op Twitter
 
 

Eaglewatch roofvogels / uilen

Roofvogels zijn door de eeuwen heen sterk vervolgd, omdat men geen kennis had van voedselketens, geen begrip had van de werking van biologische systemen. Door schade en schande is de mens wijzer geworden, maar daar was nog wel een massale roofvogelsterfte voor nodig. Door het gebruik van het giftige DDT kwamen roofvogels en uilen massaal om.

Wij willen u inzicht geven in de biologie van de roofvogel en uil. Zij hebben een bewogen geschiedenis beleefd. Sommige soorten staan aan de rand van totale uitroeiing als gevolg van de mens. Van alle 565 roofvogels en uilen wordt in totaal 30% van het totale populatiebestand bedreigd. Uit gegevens van het IUCN blijkt dat deze trend zet zich helaas voortzet.

Wij hopen met onze informatie en prachtige foto's meer begrip voor deze prachtige dieren te kunnen kweken.

Roofvogels en uilen dragen bij aan de stabiliteit en evenwicht in de natuur. Jagen doen zij duurzaam. Het aanbod van prooidieren reguleert de roofvogel en uilenstand. Is er een muizen rijk jaar, dan reageert de torenvalk met veel jongen en soms een tweede legsel. Dit is op zichzelf al voldoende reden voor verwondering, bewondering!

In Nederland kunnen we weer volop genieten van algemene soorten als de torenvalk en de buizerd. Ook de havik en de sperwer worden vaker gespot. De zeearend is inmiddels een vertrouwde wintergast.

Helaas vergaat het niet alle roofvogels zo goed. Soorten als de grauwe- en blauwe kiekendief broeden slechts in kleine aantallen. Hun leefgebied is kwetsbaar, de roofvogels worden bedreigd.

Eaglewatch biedt u informatie over alle soorten roofvogels en uilen, welke in de hele wereld voorkomen. De sperwers (Accipitriformes), valken (Falconiformes), gieren van de Nieuwe Wereld (Cathartiformes) en de uilen (Strigiformes) komen aan bod. U kunt de vogels selecteren op Nederlandse of Latijnse naam en per werelddeel op voorkomen bekijken. Europa biedt u de mogelijkheid om deze per land te selecteren.

Vragen, zoals herkenning, verspreiding, prepareren, spanwijdtes, gewichten, verzorging van de nestjongen, voortplanting, ziekten, worden op deze site beschreven.

Roofvogels en uilen behoren tot de orde van de vogels (Aves). Vogels zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met minstens 9800 soorten die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren.

Falconiformes of Accipitriformes:

De Falconiformes bevat vier onderorden: (324 roofvogels)
- Cathartae: Gieren van de Nieuwe wereld en condors (7 roofvogels)
- Accipitres: Arend, sperwer, havik, gier, buizerd (250 roofvogels)
-
Stagittarii: Secretarisvogel (1 vogel)
-
Falconae: Caracara en valk (66 roofvogels)

Nachtroofvogels, de uilen onderscheiden zich:

Strigiformes:

De Strigiformes bevat twee onderorden: (241 uilen)
- Tytonidae: Kerkuilen en grasuilen (16 uilensoorten)
- Strigidae: Oehoe,visuil, sneeuwuil, velduil, bosuil enzovoort. (225 uilen)

Eaglewatch steunt het WSPA Eaglewatch steunt het IFAW Eaglewatch steunt het WNF
 
© All text and pictures are copyrighted | All rights reserved Eaglewatchô 1998 - 2017