HOME
Eaglewatch roofvogels en uilen spreekbeurten

Spreekbeurt roofvogels en uilen

Basisschool groep 8

Eaglewatch roofvogels en uilen

SPREEKBEURTEN ROOFVOGELS EN UILEN


Spreekbeurt groep 8:


Door Rico Reijers:

Spreekbeurt roofvogels en uilen

Herkennen:
Alle roofvogels hebben haaksnavels, kromme klauwen en ze kunnen heel goed zien. Heeft hij deze kenmerken niet, dan is het geen roofvogel. Een verschil tussen de sperwers en de valken is het neusgat. Bij de sperwers is het neusgat ovaal, bij een valk is hij rond. Een vogel die als hij vliegt heel makkelijk kan herkennen, is de wouw. Bij de wouw zit in z’n staart een V-vorm, dus als je een vogel met een v in zijn staart ziet, is het waarschijnlijk een wouw. Zoals je denk ik wel weet, hebben uilen braakballen. Maar dat hebben valken ook. Die braakballen zijn allemaal verschillend.

Groepen:
Er zijn 2 verschillende groepen roofvogels. De dagroofvogels en de nachtroofvogels. De dagroofvogels zijn de valken, gieren, buizerden, arenden enzovoort. De nachtroofvogels zijn de uilen.
De dagroofvogels zijn gesplitst in 5 families:
• de gieren en condors van de Nieuwe-Wereld
• visarenden (alleen is hij gesplitst uit de familie van de sperwers)
• sperwers
• secretarisvogel
• valken.

De nachtroofvogels hebben 2 families:
• gewone uilen
• kerkuilen.

Levensduur:
In gevangenschap worden de roofvogels en uilen vaak ouder dan in het wild. Een paar voorbeelden: een kerkuil wordt in het wild maximaal 2 jaar, in gevangenschap worden ze rond de 34 jaar. De dagroofvogels worden, in gevangenschap, 15 tot 60 jaar. In het wild worden dagroofvogels vaak niet ouder dan 30 jaar. Bij de nachtroofvogels hangt het er vanaf of het een grote of een kleintje is. De kleintjes worden 2 tot 3 jaar, de grotere worden veel ouder. Dit geldt natuurlijk als ze niet door ziekte of jacht doodgaan.

Paren:
Roofvogels doen een baltsvlucht om in de smaak te vallen bij de vrouwtjes. Een baltsvlucht is een soort “dans” in de lucht. Dan duiken de mannetjes in een duikvlucht naar het vrouwtje. Bij sommige soorten grijpen het mannetje en het vrouwtje met de klauwen in elkaar. Dan duikelen ze in een soort radslag door de lucht. Ook maken ze daar vaak geluiden bij. Een ander vorm van een baltsvlucht is de prooioverdracht. Bij de prooioverdracht vangt het mannetje een prooi en gooit hem door de lucht naar het vrouwtje of andersom.

Jongen:
Als de mannetjes en de vrouwtjes de baltsvlucht hebben uitgevoerd, is het wachten op de eitjes. Voor en ook na het uitkomen van de eitjes beschermd het mannetje het territorium en brengt hij het vrouwtje en/of de jongen het voedsel. Als de eitjes zijn uitgekomen, houdt de moeder de jonkies warm. Na 3 tot 6 weken leren de jongen vliegen, als ze niet al gedood zijn door hun broertjes of vijanden. Als ze kunnen vliegen, leren ze van hun ouders jagen. Na een paar weken gaan ze weg bij het nest en kiezen ze hun eigen weg.

Jagen:
Roofvogels jagen op een heleboel dieren. Een paar daarvan zijn: muizen, ratten, konijnen, hazen of eekhoorns. Soms worden ook zieke vogels of zwakke hagedissen gevangen. De sperwers vangen niet alleen hun prooidieren met hun klauwen, maar zij doden ze er ook mee. Als een havik bijvoorbeeld een duif gevangen heeft, maken zij met de klauw een knellende beweging. Daarbij dringen de vlijmscherpe nagels in het lichaam van het slachtoffer en brengen dodelijke verwondingen toe aan hart, longen of andere organen. Het gevangen dier sterft snel aan bloedingen binnenin. De snavel van de sperwer dient uitsluitend als 'scheurapparaat' en gebruikt hem pas als de prooi dood is. De sperwer plukt de buit met zijn snavel zeer zorgvuldig en scheurt vervolgens het vlees uit het lichaam. Heel anders ziet het doden door valken eruit. De klauwen dienen uitsluitend om de prooi vast te houden. Bij soorten die jacht maakt op vogels, zoals de slecht- en boomvalk, zijn de tenen - vooral de middelste - erg lang en dun. Zij moeten een flink deel van het lichaam van het slachtoffer kunnen omspannen om de prooi goed vast te kunnen houden. Heeft de valk zijn slachtoffer eenmaal in de 'tang', dan bukt hij zich voorover en bijt met de snavel de wervels in de nek, vlak achter de kop door, zodat de prooi direct dood is. Voor dit doel is de haaksnavel voorzien van scherpe snijranden; bij valken zijn deze ook nog voorzien van een lange, smalle uitholling. Uilen jagen weer anders. Die gaan op een tak zitten en draaien hun kop om te kijken of er een prooi te zien is. Als ze een prooi zien, vliegen ze er geluidloos op af. Dan slaan ze toe door zijn klauwen om zijn prooi te slaan en hem dan te wurgen.

Wegtrekken:
Roofvogels kunnen wegtrekken als er of niet genoeg voedsel is, of vanwege het jaargetij. Wat ik niet wist is dat je zeearenden ook in Nederland tegen kan komen. De meeste roofvogels trekken in groepen, een paar soorten alleen. Als roofvogels wegtrekken, dan trekken ze meestal naar de evenaar of het zuiden.

Bedreigingen:
Een roofvogel heeft veel bedreigingen. Maar de grootste bedreiging is de mens. Mensen schieten roofvogels dood, kappen bossen enzovoort. Een paar roofvogels die met uitsterven bedreigd worden, zijn: de Apenarend, de Bengaalse gier, de Californische condor, de Bossteenuil, de Siau dwerguil en nog een paar. Een heleboel dus.

Uitgestorven soorten:
Er zijn natuurlijk ook uitgestorven soorten. Die zal ik nu opnoemen. De Haasts arend, de Guadalupecaracara, de Reunion valk, de Lachuil, de Mauritius uil, de Reunion uil en de Rodrigues uil. En misschien nog wel meer. Heel jammer, vind ik.

Vragen:
1. Hoeveel groepen zijn er? 3 groepen
2. Hoe heten die groepen? Sperwerachtige, valkachtige en uilen
3. Hoe oud worden wilde sperwerachtige ongeveer? Niet ouder als 30
4. Hoe heet de dans om een vrouwtje te versieren? Een baltsvlucht
5. Na hoeveel weken leert een jong vliegen? Na 3 weken
6. Waarmee jaagt een valkachtige vooral? Z’n snavel
7. Van welke arend is het bijzonder dat je die in Nederland tegen kunt komen? Een zeearend
8. Wat is de grootste bedreiging voor een roofvogel? De mens
9. Hoeveel roofvogels zijn er al uitgestorven? Waarschijnlijk meer dan 7 soorten

(bron: Rico Reijers)