HOME
Eaglewatch roofvogels en uilen spreekbeurten

Spreekbeurt roofvogels en uilen

Basisschool groep 7-8

Eaglewatch roofvogels en uilen

SPREEKBEURTEN ROOFVOGELS EN UILEN


Spreekbeurt groep 7 - 8:


ROOFVOGELS

Ik ga het over roofvogels hebben want het zijn me lievelingsdieren.

1. Uilen
De uil is een onhoorbare en in de nacht vrijwel onzichtbare rover, die zelf daarentegen alles hoort en ziet. De sneeuwuil van de toendra is door zijn schutkleur in staat zelfs overdag een prooidier te verrassen. Ook onder roofvogels komen verschillende jachttechnieken voor. Geheel anders dan de cirkelende valk, jaagt een kleine uilensoort in het zelfde veld op de grond.
Hij probeert zijn prooi rennend te bemachtigen.

De sneeuwuil en het sneeuwhoen leven in koude landen waar de grond in de winter met sneeuw is bedekt. Hun witte verenkleed helpt hen onzichtbaar te blijven op de sneeuw. Deze camouflage wordt door het sneeuwhoen gebruikt om zich voor vijanden als de sneeuwuil te bescheremen, want sneeuwuilen eten sneeuwhoentjes. Sneeuwuilen de wijfjes en lemmings jagen allebei aan land, altijd bij zee. Daarom heeft de sneeuwuil altijd lemmings. Velduil. Grote, lichte uil;meestal overdag te zien. Ogen zwavelgeel met brede zwarte omranding. Bovenzijde roestgeel met krachtige donkerbruine vlekkentekening. Onderzijde grotendeels wit, streping tot borst. In vlucht lange vleugels; vleugelpunten opvallend donker; op bovenvleugel grote geelbruine vlek op handpennen. Zweeft met vleugels in ondiepheid.
Hun voedsel is namelijk muizen en insecten.

2. Gieren
De koningsgier is een fraaie vogel en, ook als is hij dan een aaseter, zijn naam waardig. De condor, die toch veel groter is, laat niet zijn buit onmiddellijk in de steek als een koningsgier komt neergestreken. Gieren hebben het gemakkelijker dan hyena's: ze zijn in staat het terrein sneller en verder te overzien, en beschikken bovendien over een voortreffelijk systeem om de hele tijd met elkaar contact te houden. De Egyptische gier laat een steen op een struisvogelei vallen om het open te breken. De aasgier is een grote roofvogel, maar de kleinste Europese gier.

3. Arend
De meeste arenden leven nu in dunbevolkte gebieden. De verspreiding van de Amerikaanse zeearend concentreert zich langs de Amerikaanse westkust van Alaska tot de staat Washington. De steen arend leeft bespreid over Canada en verlaten bergstreken in het westen. Een arendsjong dat alleen is, krijgt meer te eten, maar groeit vreemd genoeg minder snel dan wanneer het een broertje of zusje heeft. Waarschijnlijk komt dit omdat in het laatste geval de druk om te groeien groter is:als een van de jongen te veel achterop raakt, zal het van honger omkomen. Zeearenden verdwijnen soms minutenlang achter stapelwolken. Misschien winnen ze daar nog sneller hoogte door te profiteren van sterke luchtstromen. Arenden voeden hun kroost met kleine stukjes vlees die ze met hun snavel van de prooi afscheuren. Ze lopen de eerste tijd met gebalde vuisten over het nest om de jongen niet te verwonden met hun klauwen. Visarenden zijn grote vogels met kromme vleugels. In de bovenkant van de vleugel zit een knik, net als in de vleugel van een meeuw.

4. Valken
Valken hebben lange, puntige vleugels en een lange staart. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en vliegt grote afstanden tijdens de trek in de lente en de herfst. Wetenschappers die slechtvalken van de toendra bestuderen, hebben enkele vogels duizenden kilometers verderop in Argentiniƫ gevonden. Ze beginnen bij: Alaska daarna Canada Verenigde staten Mexico en stoppen bij de kust van Zuid Amerika, anderen komen van Groenland langs Canada Verenigde Staten Carribean en eindigen bij Zuid Amerika. De mysterieuze giervalk is met een maximale spanwijdte van bijna 120cm de grootste valk in NoordAmerika. Hij leeft op de toendra, waar hij met met zij witte verenkleed niet opvalt in het besneeuwde landschap.

Een prairievalk heeft diep onder zich iets gezien dat zich beweegt. Onmiddellijk stort hij zich omlaag, de aanval komt zo bliksemsnel, dat het slachtoffer, geen schijn van kans heeft. Sommige roofvogels kunnen een huidplooi op de kop samentrekken en deze dan als oorschelp gebruiken. Vogels-zoals een prairievalk-hebben op elk netvlies twee gele vlekken. Ze zien daardoor dubbelgoed. De kleinste valk van Noord-Amerika, de Amerikaanse torenvalk, jaagt op insecten en kleine zoogdieren zoals muizen. Deze valk jaagt dikwijls vanaf uitkijkposten in bomen of vanaf telefoondraden in open gebieden. Het herkennen van havikachtigen en valken in het wild kan lastig zijn. De slechtvalk heeft gelijkmatig gestreepde ondervleugels en een opvallende donkere baardstreep waaraan vogelaars hem kunnen herkennen. Alle havikachtigen en valken hebben een scherpe snavel.

(bron: Scholieren.com)