HOME
Eaglewatch roofvogels en uilen spreekbeurten

Spreekbeurt de Buizerd

Basisschool groep 7-8

Eaglewatch roofvogels en uilen

SPREEKBEURTEN ROOFVOGELS EN UILEN


Spreekbeurt groep 7 - 8:


De buizerd:

Buizerd (Buteo buteo)
Verspreiding: Europa en een deel van Noord-Azië
Voedsel: Kleine zoogdieren, sprinkhanen, kevers, slangen, wormen.
Leeftijd: Maximaal 25 jaar
Grootte: 46-56 cm, spanwijdte 120-140 cm
Gewicht: mannetje: 600-900 g; vrouwtje: 800-1200 g
Broedtijd: 32 tot 34 dagen
Aantal jongen: 2 tot 4

Hoe zie ik er uit?
De buizerd hoort bij de roofvogelfamilie. Deze vogels jagen op levende dieren. Een buizerd wordt gekenmerkt door zijn stevige lichaam en de korte platte haaksnavel. Met zijn grote gekromde klauwen kan hij zijn prooi doden, waarna hij met zijn haaksnavel de prooi aan stukken scheurt.

Zoals bij alle roofvogels is het vrouwtje iets groter dan het mannetje. Met zijn lange, brede vleugels kan de vogel lange zweefvluchten maken. Hij heeft een donkerbruin met wit gekleurd verenpak. Er zijn veel verschillende soorten buizerds, maar de verschillen zijn moeilijk te zien.

Waar woon ik?
In Europa en Noord-Azië is de buizerd de meest voorkomende roofvogel. De vogel broedt meestal in het bos. De rest van zijn leven speelt zich voornamelijk in het vrije veld af. Vanaf uitkijkposten in bomen, langs de bosrand of vanaf paaltjes zijn zij op zoek naar prooidieren.

Als er in een gebied veel voedsel te vinden is, blijven de vogels daar overwinteren. Als er niets meer te jagen is, vertrekken zij naar een andere plek. Zij trekken dan naar het zuidoosten. In Nederland komen veel overwinteraars uit het noorden.

Wat eet ik?
Jagen doet een buizerd het liefst. Hij jaagt voornamelijk op muizen, kleine knaagdieren of op jongen van grotere zoogdieren. Hij zweeft cirkelend in de lucht, waarna hij in een duikvlucht naar zijn prooi toe schiet. Vaak kun je de buizerd ook zien op een hoge paal of een andere uitkijkpost. Zo speurt hij de omgeving af naar een prooi. Hij doodt de prooi met zijn poten en snijdt met zijn snavel stukken vlees los. Met zijn vleugels schermt hij zijn prooi af, zodat andere dieren niet kunnen zien dat hij iets gevangen heeft en het af kunnen pakken.

Als de buizerd erg honger heeft zoekt hij op de grond naar insecten, slakken en slangen. Als hij een dood dier tegenkomt, vindt hij het ook niet erg om deze resten op te eten.

Mijn familie en ik
Als een mannetje en vrouwtje elkaar leuk vinden, houden zij een baltsvlucht.
In deze vlucht vliegen beide partners in grote cirkels rond. Hierbij laten zijn hun luide, hoge stem horen. Als ze elkaar leuk vinden, maken zij samen een nest. Buizerds maken een groot nest boven in de boom, met takjes, gras en mos. Hoog op het nest hebben zij dan een goed uitzicht. Soms maken zij hun nesten ook op rotskliffen. De meeste stellen buizerds hebben meerdere nesten. Elk jaar broeden zij ergens anders.

Het vrouwtje legt normaal gesproken twee tot vier eieren. Ongeveer 35 dagen moet het vrouwtje broeden. In deze tijd gaat het mannetje jagen en zorgt voor haar voedsel. De jongen worden door de ouders goed beschermd tegen indringers. Na drie jaar zijn de jongen ook geslachtsrijp en ze zich voortplanten.

Help!
De buizerd behoort niet tot de bedreigde diersoorten. Vooral de soort die in Europa leeft, komt nog in grote aantallen voor. Op dit moment leven er ongeveer 4000 broedparen in Nederland en België.

De grootste vijand van de buizerd is de mens. De mens verandert zijn leefomgeving en verkleint de leefgebieden van deze roofvogel. Zo krijgt de buizerd steeds minder ruimte om in te wonen.

Een ander gevaar is het gebruik van pesticiden. Dit zijn bestrijdingsmiddelen om kleine zoogdieren en insecten te verdelgen die de gewassen van boeren kapotmaken en/of opeten. De kleine zoogdieren overlijden met als gevolg dat er dus minder voedsel is voor de buizerd. Ook krijgt de buizerd deze middelen in zijn lichaam als het toch de vergiftigde insecten en muizen eet. Gelukkig is het gebruik van deze pesticiden sterk verminderd en is het voortbestaan van de buizerd weer zeker.

(bron: Nederlandse vereniging van dierentuinen)