HOME
Roofvogel en uilen nieuws

Roofvogels en uilen nieuws

Nieuwsbericht

Eaglewatch roofvogels en uilen

BUIZERDS VERGIFTIGD OF NEERGESCHOTEN


Nieuwsbericht | 10-03-2017

Hasselt / Opglabbeek - In de Limburgse natuur zijn afgelopen winter de kadavers van ruim twintig roofvogels gevonden die ofwel door vergif of door hagel stierven. Nog eens een tiental buizerds werd meer dood dan levend in het Natuurhulpcentrum binnengebracht na het eten van vergif.

Het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) is een onderzoek gestart naar de ‘verdachte’ sterfgevallen. “Wij hadden al een tijdje in de gaten dat sommige mensen de roofvogels blijkbaar niet zo Buizerdgraag zien, vooral in Zuid-Limburg. Dat blijft een ‘kwaaie hoek’ voor dit soort zaken”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.
Een tiental buizerds werd in Opglabbeek ternauwernood van de gifdood gered door medewerkers van het Natuurhulpcentrum. “Meestal hadden de vogels aas vermengd met temic (een pesticide, nvdr.) gegeten.

Als we roze of blauwe bolletjes vinden, weten we meteen welk tegengif we kunnen geven. Maar er waren ook een paar vogels bij waarin duidelijke sporen van temic te vinden waren. En dat laat ons vermoeden dat er een nieuw gif in omloop is om roofvogels te doden”, zegt Sil Janssen.

Dat het vooral buizerds zijn die het slachtoffer worden van dit soort praktijken, heeft allerlei verklaringen. “Specifiek voor deze winter kan je stellen dat er heel veel buizerds waren. Door de harde winter in het Noorden, zakten die vogels af naar hier. En ‘onze’ buizerds hoefden niet noodzakelijk zuidwaarts te trekken door de milde winter hier. Maar na een tijdje was er een beetje schaarste in het voedselaanbod en op zo’n moment zijn deze aaseters gemakkelijker te verleiden. Voor sommige met fatale afloop.”

Waarom bepaalde mensen menen dat er te veel roofvogels zijn en ze daar dan ook iets tegen moeten ondernemen, kan allerlei redenen hebben. “Tot ze die mannen eens pakken. Roofvogels zijn beschermd. Ze vergiftigen, kan veel geld kosten”, weet Sil Janssen.

Intussen hebben de inspecteurs van ANB de dossiers naar het parket van Limburg gestuurd. Soms zijn de daders al bekend. Zo weten we wie de havik in Peer met hagel heeft neergeschoten. De uitleg van de schutter: “Ik was kraaien aan het schieten, en dat mag.” Het is nu aan de rechter om te beslissen welke straf deze man krijgt.

2021 2020 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2000