HOME
Roofvogel en uilen nieuws

Roofvogels en uilen nieuws

Nieuwsbericht

Eaglewatch roofvogels en uilen

MOGELIJK JONGE ZEEARENDEN IN HET LAUWERSMEER


Nieuwsbericht | 11-05-2011

Mogelijk jonge zeearenden in het Lauwersmeer

Er is waarschijnlijk gezinsuitbreiding bij de broedende zeearenden in het Lauwersmeer. Maandagochtend heeft een boswachter van Staatsbosbeheer verandering in het gedrag gezien. Hoewel de afstand tussen het observatiepunt en het nest erg groot is, is Staatsbosbeheer er vrij zeker van dat de zeearenden gezinsuitbreiding hebben gekregen.

Om verstoring van nog niet uitgekomen eieren te voorkomen wordt het nest met rust gelaten en wordt gewacht op een glimp van een jonge zeearend. Over ongeveer 10 dagen hoopt men met zekerheid te kunnen zeggen of en hoeveel jongen er geboren zijn. Staatsbosbeheer heeft haar surveillance in de omgeving van het nest opgevoerd.
Zeearend

Gedrag:
Het veranderende gedrag van de zeearenden is goed waar te nemen. Ma zeearend zit niet meer aldoor in het nest, maar staat soms op de rand en kijkt dan veelvuldig in de nestkom. Verder is gezien dat zij met haar snavel kennelijk voer overbrengt in het nest. Pa zeearend is vaker dan voorheen in de lucht en staat ook regelmatig op wacht in een nabij gelegen boom. Vanaf de uitkijkheuvel bij het Zomerhuisbos is, met een goede kijker en wat geduld, dit gedrag waar te nemen.

Vogelparadijs:
Het Nationaal Park Lauwersmeer is een waar vogelparadijs. Het broedende zeearendpaar onderstreept nog eens het belang van het Lauwersmeer als natuurgebied. Zeearenden zijn kieskeurige vogels, die een groot gebied nodig hebben. Staatsbosbeheer ziet de aanwezigheid van de zeearenden als een mooie beloning voor het werk dat zij doen als beheerders van dit Nationaal Park.

(bron: Staatsbosbeheer)

2021 2020 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2000