HOME
Roofvogel en uilen nieuws

Roofvogels en uilen nieuws

Nieuwsbericht

Eaglewatch roofvogels en uilen

ZEEAREND NADERT


Nieuwsbericht | 30-10-2000

Zeearend nadert!

AMSTERDAM - Het Wereld Natuur Fonds beschikt sinds 1996 over een vergunning voor herintroductie van de zeearend. Naar aanleiding van een onlangs gehouden zeearendcongres in Zweden heeft het Wereld Natuur Fonds besloten deze vergunning niet te gebruiken. De belangrijkste reden is de onverwachte groei van de zeearendpopulatie in Duitsland.

Op het congres in Zweden werd bevestigd dat de toename van de zeearend van structurele aard is. Een tweede belangrijke reden is de nieuwe natuurontwikkeling in Nederland. Nederland wordt steeds meer geschikt voor een (definitieve) vestiging van de zeearend. Een derde reden is het succes van de natuur die haar veerkracht weer eens bewezen heeft. Het Wereld Natuur Fonds denkt dat een spontane komst van de zeearend als broedvogel naar Nederland, zo goed als zeker is. Ingrijpende acties, zoals herintroductie, zijn dan ook niet nodig.

De zeearend is een reusachtige roofvogel en aaseter, die aan de top van de voedselketen staat. In diverse Europese landen (onder andere Finland, Zweden, Duitsland, Polen) zet het Wereld Natuur Fonds zich al decennia lang in voor de zeearend. Het ging lange tijd slecht met deze soort. Het grootschalige gebruik van pesticiden zoals DDT had de zeearend op de rand van de afgrond gebracht.
Zeearend jong

Met een breed scala van acties is getracht het tij te keren: bescherming broedgebieden, bewaking arendsnesten tegen stroperij, wintervoedering. De acties wierpen hun vruchten af nadat een verbod op de ergste bestrijdingsmiddelen was ingesteld. De broedgebieden zijn verbeterd waardoor de arendpopulatie weer kon toenemen.

De arend heeft zijn vleugels uitgeslagen naar Denemarken, Oostenrijk en over de Elbe westwaarts naar de Weser. De dichtstbijzijnde broedplaatsen liggen nabij Bremerhaven en het Steinhudermeer bij Hannover in Duitsland. Op het zeearendcongres in Zweden werd gemeld dat in het jaar 2000 in Duitsland 360 broedparen zijn geteld.

De broedpopulatie bij onze oosterburen is verdubbeld in de afgelopen tien jaar. De verwachting is dat de groei doorgaat. Tot voor kort hadden ook experts deze spectaculaire groei niet verwacht. Als de arenden bij helder weer omhoog cirkelen zien ze in de verte Nederland al liggen. In de dichtstbijzijnde broedplaatsen van Nederland doen zich interessante ontwikkelingen voor. Rond 1995 deden de arenden de eerste westwaartse uitbreidingspogingen in Neder-Saksen. Sindsdien hebben zich reeds verschillende paren in de noordwestelijke deelstaat gevestigd. Gezien dit feit kan het Wereld Natuur Fonds niet meer heen om de conclusie dat de zeearend koers heeft gezet richting Nederland.

Als broedplaatsen verwacht het Wereld Natuur Fonds dat gebieden als De Gelderse Poort, De Biesbosch , Oostvaardersplassen en het Lauwersmeer worden aangedaan door de zeearend. Het Wereld Natuur Fonds wacht met spanning de komst van de arend af, maar gaat ondertussen door met de ontwikkeling van nieuwe en grotere natuurgebieden in Nederland. Als het aan het Wereld Natuur Fonds ligt komt de zeearend in Nederland terug aan de top van de voedselketen.

(bron: Reuters)

2021 2020 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2000