IUCN :  LC  (Least concern) 2019 | Komt niet voor op de lijst van bedreigde diersoorten.