Eaglewatch: roofvogels en uilen
Amerika Afrika Europa AziŽ OceaniŽ
Eaglewatch Roofvogel en uilen nieuws
Meer politie op roofvogelvervolging:

Nieuwsbericht | 16-12-2010

"Friese Natuur- en milieuorganisaties vragen justitie om meer aandacht
ĎMeer politie op roofvogelvervolgingí
PolitieDe politie moet meer mankracht krijgen om de roofvogelvervolging te stoppen. Dat schrijven Friese natuur- en milieuorganisaties aan het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag. Door bezuinigingen grijpt de milieupolitie volgend jaar alleen nog in als ze iemand op heterdaad betrapt op bijvoorbeeld eieren schudden.

De nieuwe strategie van de politie is om alleen nog in actie te komen als een dader van roofvogelvervolging op heterdaad wordt betrapt. Actieve opsporing naar aanleiding van tips of aanwijzingen krijgt geen prioriteit meer.
Een bijzonder slechte zaak, vinden onder meer It Fryske Gea, Staatbosbeheer regio Noord, de Fryske Feriening foar Fjildbiology en de Friese Milieufederatie. Het vergiftigen, doodschieten of leeghalen van nesten van roofdieren verdient juist een pro-actieve aanpak, schrijven zij aan het Functioneel Parket van het OM in Den Haag. Het is namelijk een ernstig probleem.

Boven de honderd
Het aantal meldingen van roofvogelvervolging zat halverwege dit jaar al boven de honderd. In de Evaluatie Aanpak Roofvogelvervolging zegt groepschef Van der Heide van het milieuteam van de politie dat dit zijn meest negatieve verwachting overtrof. Roofvogels genieten strikte bescherming onder de Flora- en Faunawet. Toch wist de politie slechts vijf daders te vinden.

De Friese Milieufederatie verzamelde in het broedseizoen 104 zekere gevallen van roofvogelvervolging. Met name de buizerd (75 keer), de bruine kiekendief (14) en de havik (12) moesten het ontgelden. 28 keer werd een vogel vergiftigd, 25 keer werd een nest met eieren of jongen uit de boom gegooid, achttien keer werd een ei geschud of kapotgemaakt en tien keer schoot iemand een roofvogel dood.

Daarbij moet nog worden aangetekend dat uit grote delen van de provincie geen meldingen binnenkomen, omdat hier geen systematisch werkende waarnemers zijn. In de rest van Nederland is het lang zo erg niet, stellen de milieuclubs. Ook marterachtigen zouden de dupe zijn van vervolging.

(bron: ED.nl)
Verwante onderwerpen
Amerikaanse Zeearend Rode wouw Secretarisvogel