Eaglewatch: roofvogels en uilen
Havik (Sperwers)
Torenvalk (Valken)
Sneeuwuil (Uilen)
Kennemer Duin ziet af van roofvogel & uilenshows:

Nieuwsbericht | 21-04-2010

De Kennemer Duincampings Ė in het Noord-Hollandse Bloemendaal aan Zee en Castricum - zullen in de toekomst geen roofvogel- en uilenshows meer organiseren. Dat is de uitkomst van het overleg dat de Kennemer Duincampings hebben gevoerd met de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin. Wel blijven de Kennemer Duincampings hun gasten informeren over roofvogels en uilen door middel van excursies en lezingen.
Bij het besluit om geen roofvogel- en uilenshows meer te organiseren, speelden de volgende argumenten een rol:
Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur en niet in gevangenschap. Door het organiseren van roofvogel- en uilenshows draag je als beheerder van een groene Duincamping deze boodschap niet uit. Dat steeds meer particulieren roofvogels en uilen houden, wordt door het organiseren van roofvogel- en uilenshows in de hand gewerkt.
Deze Ďtammeí roofvogels en uilen komen voor een deel uit de vrije natuur Ė ook in het Noord-Hollands Duinreservaat zijn er aanwijzingen dat nesten van roofvogels worden leeggehaald. Het vliegen met deze Ďtammeí vogels zorgt voor verstoring van wilde populaties. Ontsnapte vogels Ė vaak exotení (niet-inheemse soorten) en kruisingen tussen verschillende soorten Ė vormen door verstoring van en kruising met wilde vogels helemaal een bedreiging.
Bij de educatieve waarde van roofvogel- en uilenshows worden daarom vraagtekens gezet.

Om de campinggasten te informeren en kennis bij te brengen over roofvogels en uilen hebben de Vogelwerkgroep en de Roofvogelwerkgroep zich bereid verklaard een bijdrage te leveren aan het excursie- en lezingenprogramma van Duincamping Geversduin in Castricum. Zo zal in 2010 een uilenexcursie worden georganiseerd. Daarnaast zullen met jongeren braakballen van uilen worden uitgeplozen.


(bron: Tourpress)
Amerikaanse Zeearend Rode wouw Secretarisvogel