Eaglewatch: roofvogels en uilen
Havik (Sperwers)
Torenvalk (Valken)
Sneeuwuil (Uilen)
Honderdduizenden trekvogels wacht de dood op Malta:

Nieuwsbericht | 17-01-2010

Regering van Malta staat jacht toe ondanks Europese regelgeving Hilversum/Zeist, 17 januari 2010 - Op Malta dreigen komend voorjaar weer massaal en illegaal honderdduizenden trekvogels te worden afgeschoten. In de Europese Vogelrichtlijn is de voorjaarsjacht uitdrukkelijk verboden, om de trekvogels te beschermen die van Afrika naar de broedplaatsen in Europa trekken. Desondanks overweegt de regering van Malta ook dit jaar weer om de voorjaarsjacht op zomertortel en kwartel toe te staan. Ook lijkt ze niet doordrongen van de omvang en ernst van de illegale jacht op andere beschermde soorten. Vogelbescherming Nederland heeft vanmorgen in de uitzending van Vara's Vroege Vogels op Radio 1 een oproep gedaan om een internationale petitie te tekenen tegen de voorjaarsjacht.
Sinds Malta in 2004 tot de Europese Unie toetrad heeft het door de jacht op Wespendief - Pernis apivorusde zomertortel en kwartel toe te staan, de Europese Vogelrichtlijn meerdere malen geschonden. "De zomertortel staat op de Rode Lijst en is sinds het begin van de jaren zestig met 85% in aantal achteruit gegaan", zei directeur Vogelbescherming Fred Wouters in ĎVroege Vogels'. Jagers gebruiken de toegestane jacht op zomertortel en kwartel ook als een vrijbrief voor het afschieten van veel andere beschermde soorten: grote aantallen zangvogels, roofvogels en thermiekvogels worden om het plezier uit de lucht geschoten.

"Zelf heb ik afgelopen najaar gezien hoe het er op Malta aan toe gaat en de tranen sprongen me in de ogen", aldus Wouters. "Ieder voorjaar komen miljoenen trekvogels vanuit Afrika terug naar onze contreien en Malta ligt op ťťn van de belangrijkste vogeltrekroutes. Als de vogels Malta bereiken hebben ze vaak al duizenden kilometers afgelegd en zijn ze enorm verzwakt. In plaats van er te kunnen rusten en aan te sterken lopen ze een zeer grote kans om te worden afgeschoten door ťťn van de 15.000 jagers die op het eiland actief zijn".

In Europa en Afrika wordt door overheden en natuurbeschermingsorganisaties veel geld gestoken in de bescherming van (trek)vogels en hun leefgebieden. Als de Mediterrane trekroutes niet worden beschermd en het afschieten van enorme aantallen trekvogels niet wordt gestaakt, zijn deze inspanningen zinloos.

Oproep aan Nederlanders petitie te tekenen
De Maltese BirdLife fpartner van Vogelbescherming Nederland (BirdLife Malta) roept de regering van Malta op om zich te houden aan de Europese regelgeving en geen voorjaarsjacht meer toe te staan. Vogelbescherming Nederland steunt deze internationale petitie en roept alle Nederlanders op om de petitie te ondertekenen.
 
 
Amerikaanse Zeearend Rode wouw Secretarisvogel